ПОНУДА БАЛЕ ТУРС

  • Рента кар услуги
  • Организиран превоз
  • Бизнис патувања
  • Организирање на групни и индивидуални патувања

ПОНУДА ТРАНСПОРТЕР

  • Безбеден транспорт
  • Високи стандарди во испораката на Вашите производи
  • Комплетна посветеност на Вашите барања
  • 24 часовна комуникација, поддршка и услуга