Citroen Elysee

 • Цена: 50€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  45€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Limousine
 • Број на седишта: 5

Citroen C3

 • Цена: 50€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  45€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Hatchback
 • Број на седишта: 5

Renault Megane

 • Цена: 40€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  35€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Hatchback
 • Број на седишта: 5

Hyndai

 • Цена:40€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  35€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Hatchback
 • Број на седишта: 5

Mercedes Vito

 • Цена: 60€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  50€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Minivan
 • Број на седишта: 8

Mercedes Vito

 • Цена: 50€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  45€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Minivan
 • Број на седишта: 8

Mercedes А170

 • Цена: 40€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  35€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Hatchback
 • Број на седишта: 5

Mazda

 • Цена: 35€ / на ден (од 1 до 6 дена)
  30€ 7+ дена, Месечна цена по договор.
 • Категорија: Limousine
 • Број на седишта: 5